ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Fotoshoot

Voorafgaand van de fotoshoot ontvangt de klant het factuur met de kosten van de shoot en eventuele reiskosten. De helft van het bedrag op dit factuur dient vooraf overgemaakt te worden, de andere helft dient ter plaatse contant of pin afgerekend te worden. Niet tijdige betaling kan leiden tot opschorting van de fotoshoot of toezenden van de foto's.

 

Betalingen

De klant dient de factuur binnen een betalingstermijn van 21 dagen te betalen.

 

Annulering

Het kan gebeuren dat door ziekte of andere bijzondere gebeurtenissen de fotoshoot niet door kan gaan., dan plannen we een nieuwe datum. De klant dient dit z.s.m. door te geven. 

Bij gehele annulering van een fotoshoot wordt het eerste overgeschreven bedrag in rekening gebracht. 

Bij ziekte of andere bijzondere gebeurtenis van de fotograaf zal zij dat z.s.m. bekendmaken aan de klant, en zal er alles aan doen om een nieuwe afspraak maken.. De fotograaf is niet verantwoordelijk als de klant niet bereikbaar is. 

Restitutie is niet mogelijk na afgesproken afspraken.