Privacy Verklaring

 

Photographic Memories

Christel Klapwijk-van Andel

Rijksstraatweg 101

3222KB HELLEVOETSLUIS

www.photographicmemories.nl

info@photographicmemories.nl

Kvk: 24362113

 

Photographic Memories respecteert privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Er vindt uitsluitend verwerking plaats in overeenstemming in overeenstemming met deze privacy verklaring met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is op grond van totstandkoming en uitvoering van de dienst.

De gegevens die verwerkt worden zijn:

 

NAW gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Overige gegevens verstrekt per contactformulier, mail of anders

 

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

 

Alleen toestemming van ouders of voogd worden persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar verwerkt

 

VERWERKINGSDOELEINDEN

 

Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst waaronder:

 

Telefonisch, mail, whatsapp,  Messenger, Instagram, of Facebook contact;

Afleveren van fotoproducten;

Financiële verwerking;

 

BEWAARTERMIJNEN

 

Persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk, of wettelijk verplicht, om de doelen waarvoor deze worden verzameld te realiseren. Contactgegevens blijven bewaard tot u verzoek indient deze te verwijderen of in het geval Photographic Memories beëindigd. Alle gepubliceerde foto's  zijn met toestemming vrijgegeven.

 

DOORGIFTE AAN DERDEN EN GEHEIMHOUDING

 

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden zoals overeengekomen of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

INTERNATIONALE DOORGIFTE

 

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

 

BEVEILIGING

 

Ter bescherming van persoonsgegevens zijn passende organisatorische en technische maatregelen toegepast pm misbruik, verlies of onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde verwerkingen tegen te gaan. 

Mocht u indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, er aanwijzingen zijn van misbruik of meer informatie wenst over de toegepaste beveiliging, neem dan contact op met Photographic Memories.

 

RECHTEN

 

U heeft recht een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen. Net als het indienen van een verzoek om de persoonsgegeven bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, niet van belang zijn, of zij in strijd zijn met de wet-en regelgeving. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 

Photographic Memories zal zo snel mogelijk, maar dan tenminste binnen 4 weken gehoor geven aan een verzoek. In dit geval is identificatie vereist om te controleren of i daadwerkelijk diegene bent die u zegt te zijn. Dit kan middels het meesturen van een identiteitsbewijs waarbij de pasfoto, paspoortnummer, BSN en de andere documentgetallen niet zichtbaar zijn (bijv. zwarte markering)

 

COOKIES

 

De website verzamelt informatie met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen op de computer, tablet of telefoon. De cookies worden gebruikt voor zowel functionele als analytische doeleinden, met behulp van Google Analytics, om te zorgen voor een goed werkende website en het verbeteren van gebruiksgemak. Hiermee worden bezoekersgegevens vastgelegd zoals het IP adres en welke pagina's er zijn bezocht. Met Google is er overeengekomen dat gegevens niet met derden worden gedeeld en is tevens een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

WIJZEGINGEN PRIVACY VERKLARING

 

Deze privacyverklaring kan wijzigen. De meeste actuele versie zal beschikbaar zijn op de website

 

 

 

Photographic Memories Versie 1.0 2018